Karin Dahl Rasmussen

Stresscoach og terapeut

CV

Jeg arbejder på, at vores møde skal foregå i en atmosfære, som er præget af kontakt, nærvær og varme. Jeg bestræber mig på at være åben, troværdig, respektfuld og rummelig, så du tør vise dit ægte selv og arbejde med dine sårbare sider. Jeg er optaget af, hvilke tanker og følelser, du har, og hvad du mærker og sanser i din krop, og ikke af, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg lægger vægt på, at sorgen, ked-af-det-heden, angsten og vreden ikke udelukker glæden og humoren i livet. Hos mig kan du tie, tale, grine, græde og skælde ud.

Rundt om mig

Jeg har altid fokus på det hele menneske, og med et kontaktfuldt nærvær med klienten,  både gennem samtale og kropsterapi.

Jeg har arbejdet 3 år som socialrådgiver i en kommunal revalideringsafdeling, 3 år i en kommunal familieafdeling, 6 år leder af et kommunalt familieterapeutisk dagbehandlingstilbud, 6 år familieterapeut på en amtslig døgnspecialskole for børn, der havde problemer med adfærd, kontakt og trivsel, og sidst har jeg fra 2008 til august 2013 arbejdet som familieplejekonsulent i en kommunal familieplejeafdeling. Fra 2004 til 2014 har jeg været underviser på University College Lillebælts Børnesamtalekurser for myndighedsrådgivere.

Siden 1998 har jeg været privatpraktiserende terapeut, supervisor og underviser på deltid, og i august 2013 valgte jeg at blive privatpraktiserende psykoterapeut på fuld tid. Som et supplement til min psykoterapeutuddannelse, blev jeg i marts 2014 certificeret stresscoach.

Værd at vide

Hvad kan jeg

Privatpraktiserende organisk psykoterapeut MPF, certificeret stresscoach, supervisor, kursusholder og underviser.

Erfaring

Grunduddannet socialrådgiver i 1990, mangeårig erfaring i at arbejde med børn, unge og familier.

Mine klienter

Jeg har klienter i terapi og stresscoachingforløb, og superviserer og underviser bl.a. socialrådgivere, plejeforældre, pædagoger og øvrigt personale, der arbejder med børn, unge og voksne.

Kvalitetssikring

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og er dermed underlagt foreningens etikregler. For at sikre kvaliteten i mit arbejde som terapeut, supervisor, stresscoach og kursusholder modtager jeg løbende supervision. Derudover deltager jeg i relevante kurser, temadage, foredrag og læser faglitteratur.

Kurser og certificering

– ACT – Acceptance and Commitment Therapy

– Etik i det psykoterapeutiske arbejde

– Spædbarnsterapi v/psykoteraput Inger Poulsen

– Hverdagens tanke- og følelseslæsning – mentalisering 

– Parterapi  v/psykolog og gestaltterapeut Hanne Hostrup

– Certificeret stresscoach hos Bjarne Toftegaard

– Organisk psykoterapeut fra Organisk Psykoterapi Fyn        

– Miljøterapeut v/psyk. Per Thomsen & Erik Larsen 

– Train the Trainer forløb for undervisere i Børnesamtalen

– Efteruddannelse i Gruppemetode v/ Den Sociale Højskole

– Efteruddannelse i Marte Meo metoden

– 2-årig supervisoruddannelse fra Kemplerinstituttet

– Lederskabets Psykologi fra Institut for Gestaltanalyse

– Efteruddannelse Familierådgivning v/ Kemplerinstituttet

– Gestaltterapi